Problémové sváření - rovnání a zesilování

Dlouholeté zkušenosti v oblasti sváření nám dovolují provádět práce na zakázkách, které vyžadují profesionální přístup. Také díky modernímu a kvalitnímu vybavení je možné například:

  • zesilovat ramena a šasí zemních strojů a mechanizací
  • vyvářet zkorodované díly a karoserie
  • nahrazovat chybějící části karoserií

Více o těchto pracích naleznete v sekci Fotogalerie.

Soustružení a frézování

Při soustružení a frézování lze díky horizonální vrtačce a soustruhu vytvořit věrnou kopii opotřebovaného dílu či součástky vašeho stroje. Frézováním mechanických součástí se zabýváme už řadu let, během kterých jsme načerpali mnoho zkušeností. Soustružení a frezování se pro nás stalo neoddělitelnou součástí naší práce při opravách mechanických součástí. Soustruh a horizontální vrtačka, které vlastníme, se mohou použít např. při:

  • frézování kulových čepů
  • frezování konusových čepů
  • soustružení vnějších a vnitřních ploch
  • soustružení vnějších válcových a kuželových ploch